Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 1
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 2
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 3
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 4
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 5
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 6
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 7
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 8
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 9
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 10
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 11
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 12
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 13
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 14
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 15
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 16
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 17
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 18
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 19
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 20
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 21
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 22
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 23
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 24
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 25
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 26
Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo chap 141 - Trang 27
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Anami Bảo Bêi
Anami Bảo Bêi Cấp 5
Thi thoảng có đoạn lão yêu tăng với Nu9 nhìn nhau lửa bắn tung toé xong xuống dưới phát thấy ngay quả mặt như kiểu chết rồi của Nu9. Mịa tụt hết cả cảm xúc
Chu Thị Quỳnh
Chu Thị Quỳnh Cấp 4
Chết rùiemo tên hòa thượng đó bít iu rùi 😰
Mon Tran
Mon Tran Cấp 4
Chu Thị QuỳnhKo có tóc chắc gì chị nhà cho iu emo
Minh Ngọcc
Minh Ngọcc Cấp 4
Mon Tranna9 điều khiển đc tóc tùy thích mà chẳng qua chx thích đổi thôi (ở chap nào đó có nói )
Bách Niên
Bách Niên Cấp 4
Mon TranỔng mọc tóc ngay đc mà
mad chick
mad chick Cấp 4
Chu Thị Quỳnhtheo novel thì bộ này ko có nam9, 2 về sau chỉ là bạn, nhưng k biết sang manhua có sửa lại thành nam9 ko hay cho đi theo novel
Mộc Thủy
Mộc Thủy Cấp 4
mad chickMình xin tên novel với. Thế mà đọc có ai bảo bộ này na9 là hòa thượng
mad chick
mad chick Cấp 4
Mộc Thủytoàn tông môn đều là luyến ái não
Mộc Thủy
Mộc Thủy Cấp 4
mad chickmình cảm ơn