Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ

Hồi Quy Bằng Vương Quyền - Chapter 3

[Cập nhật lúc: 21:59 04/11/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 1
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 2
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 3
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 4
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 5
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 6
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 7
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 8
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 9
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 10
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 11
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 12
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 13
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 14
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 15
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 16
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 17
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 18
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 19
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 20
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 21
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 22
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 23
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 24
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 25
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 26
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 27
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 28
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 29
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 30
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 31
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 32
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 33
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 34
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 35
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 36
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 37
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 38
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 39
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 40
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 41
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 42
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 43
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 44
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 45
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 46
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 47
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 48
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 49
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 50
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 51
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 52
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 53
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 54
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 55
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 56
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 57
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 58
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 59
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 60
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 61
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 62
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 63
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 64
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 65
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 66
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 67
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 68
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 69
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 70
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 71
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 72
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 73
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 74
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 75
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 76
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 77
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 78
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 79
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 80
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 81
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 82
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 83
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 84
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 85
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 86
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 87
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 88
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 89
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 90
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 91
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 92
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 93
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 94
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 95
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 96
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 97
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 98
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 99
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 100
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 101
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 102
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 103
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 104
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 105
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 106
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 107
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 108
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 109
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 110
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 111
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 112
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 113
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 114
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 115
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 116
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 117
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 118
Hồi Quy Bằng Vương Quyền chap 3 - Trang 119
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
độc giả vãng lai
độc giả vãng lai Cấp 5
Bị đánh r mới kích hoạt được skill à 😀
T MT
T MT Cấp 5
độc giả vãng laiTank 1 đòn ko chết là lấy đc skill , bá hơn mấy đứa phải giết mới lấy được
Lu Milk
Lu Milk Cấp 5
Gòi là kiểu như phải bt đc sm của nó là gì, hoặc là trong lúc nó đang xài sm ms "săn mồi" đc
Thánh MA Đại đế
Thánh MA Đại đế Cấp 5
Chỉ cần có tk nào có âm thể chất vượt trội là tk main tèo à:))
Hung Do
Hung Do Cấp 4
Thánh MA Đại đếemonó sống bằng thể chất không trong mấy chục năm đấy. Không đánh thì chạy được mà .
Good Game
Good Game Cấp 5
ok nefted khá hợp lí rồi đấy
Hư Không
Hư Không Cấp 5
Tên kĩ năng là " săn mồi". Nhưng phải để bản thân ăn đòn trước rồi mới săn :))))
Kĩ năng S/M à :)
Duy ngã độc tôn
Duy ngã độc tôn Cấp 5
Hư Khôngphải neff chứ bro, chứ thế thì chuyển sever khác mà chơi
Ông Chủ Trại Hòm
Ông Chủ Trại Hòm Cấp 5
Ôi kỹ năng bị động rồi
Cá Thờn Bơn
Cá Thờn Bơn Cấp 5
Nhìn làm nhớ dải thịt trăm mắt với dải răng nhìn như bộ hàm ở đâu đó :) đứa nào bị nhìn là xác định bị ăn
Ei Tu Tiên
Ei Tu Tiên Cấp 4
Cá Thờn BơnBộ gì v bạn
Mê Dindin
Mê Dindin Cấp 4
Cá Thờn BơnBộ j á c:D
Hủy Diệt Súc Vật
Hủy Diệt Súc Vật Cấp 4
Cá Thờn BơnHứa lan emo
BeelZebu QUÝ
BeelZebu QUÝ Cấp 5
emoQuý tộc quan sát và mỉm cười với bạn
Rimuru
Rimuru Cấp 5
BeelZebu QUÝLàm việc cho công ty tôi bạn sẽ có mọi thứ trừ vài thứ 18*
Quy_Tôc_Beel
Quy_Tôc_Beel Cấp 5
Rimuruemo Ta éo thích
Rimuru
Rimuru Cấp 5
Quy_Tôc_BeelHm bạo thực vương Beelzebub
Grandfell Claudi A_R
Grandfell Claudi A_R Cấp 5
Rimuruemo hahah. Từ giờ hãy gọi ta là Grandfell Claudi Arpeus Romeo
Rimuru
Rimuru Cấp 5
Grandfell Claudi A_RHắc hoả!!!!
Tô Cẩn Du SsJ
Tô Cẩn Du SsJ Cấp 5
Grandfell Claudi A_Remo
Tu La Chó nạp vip
Tu La Chó nạp vip Cấp 5
Grandfell Claudi A_RKêu r cắn nữa viên thôi ko chịu emo
NPC Kẻ Thống Trị
NPC Kẻ Thống Trị Cấp 5
BeelZebu QUÝChòm sao Kẻ Thống Trị Thế Giới Ảo đang nhìn khinh bạn
Grandfell Claudi A_R
Grandfell Claudi A_R Cấp 5
NPC Kẻ Thống TrịemoQuý sờ tộc ta đây đếch sợ. Mấy cái chòm sao có thể làm gì ta
NPC Kẻ Thống Trị
NPC Kẻ Thống Trị Cấp 5
Grandfell Claudi A_RChòm sao Kẻ Thống Trị nói rằng quý sờ tộc không đủ đẳng cấp để nói chuyện với Chòm sao. Chòm sao Kẻ Thống Trị đã liệt bạn vào danh sách đenemo
Grandfell Claudi A_R
Grandfell Claudi A_R Cấp 5
NPC Kẻ Thống Trịemoồ vậy sao. QUÝ SỜ TỘC cũng liệt các chòm sao vào danh sách đen. Vì bạn éo đủ trình solo kill với Quý sờ tộc=))
Tư bản lên ngôi
Tư bản lên ngôi Cấp 4
Grandfell Claudi A_Rm nói gì cơ ?
Grandfell Claudi A_R
Grandfell Claudi A_R Cấp 5
Tư bản lên ngôiemoGì là sao. Kim Suho, nhà ngươi tính trốn việc sao
Le cama
Le cama Cấp 4
Grandfell Claudi A_Remo
Cá Thờn Bơn
Cá Thờn Bơn Cấp 5
Grandfell Claudi A_RQuý tộc này chỉ có tác dụng với quỷ gặp thần thánh -100% thuộc tính.
Grandfell Claudi
Grandfell Claudi Cấp 3
BeelZebu QUÝxin chào og, có vẻ như hai ta cùng chung lí tưởng nào nào cạn ly chai Petrús đẻ hai ta cùng lan toả lý tưởng quý tộc vĩ đạiemo
Grandfell Claudi
Grandfell Claudi Cấp 3
NPC Kẻ Thống Trịemonào nào sao hai ta phải là kẻ thù trong khi còn chưa gặp mặt
Beel ZeBub
Beel ZeBub Cấp 5
Grandfell ClaudiHửm emo
MÈO Phê Cỏ
MÈO Phê Cỏ Cấp 5
Grandfell Claudi A_Remo
Beel ZeBub
Beel ZeBub Cấp 5
MÈO Phê CỏemoCó gì à bro. Tui đâu có làm gì đâu mà bro làm thế vs tui
MÈO Phê Cỏ
MÈO Phê Cỏ Cấp 5
Beel ZeBubemo mode quý ngài: On
Beel ZeBub
Beel ZeBub Cấp 5
MÈO Phê CỏT tắt rồi. Thân phận Quý sờ tộc đó hết gtri r
MÈO Phê Cỏ
MÈO Phê Cỏ Cấp 5
Beel ZeBubemo
Ông Giáo
Ông Giáo Cấp 4
Grandfell Claudi A_Rhaiz t đã ngăn m là cắn đá vừa thôi mà thấy tác hại chưa
Beel ZeBub
Beel ZeBub Cấp 5
Ông GiáoHmm. T chưa ảo nặng lắm, còn cứu đc. Bọn mày cứ yên tâm
Kẻ Lấy Mọi Hệ Thống
Kẻ Lấy Mọi Hệ Thống Cấp 5
Bọn nó chưa dùng kn đâu mà săn mồiemo
Tu Tản
Tu Tản Cấp 5
Kẻ Lấy Mọi Hệ ThốngLần đầu thức tỉnh nên còn bở ngở chưa biết dùng kĩ năng😂
Deptrai Lmaoburh
Deptrai Lmaoburh Cấp 5
Thú vị 👽..........