Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
51M 23K 200K

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Truyện tranh Thiên Kim Toàn Năng Đại Tài
12M 5.008 113K

Thiên Kim Toàn Năng Đại Tài

Truyện tranh Trở Thành Thần Chủ Cthulhu
16M 14K 85K

Trở Thành Thần Chủ Cthulhu

Truyện tranh Nàng Dâu Nuôi Muốn Đứt Tình Đoạn Nghĩa
4.374K 1.886 75K

Nàng Dâu Nuôi Muốn Đứt Tình Đoạn Nghĩa

Truyện tranh Ẩn Núp Trăm Ngày, Ta Cưới Luôn Nữ Đế Nước Địch Làm Vợ
2.562K 2.246 32K

Ẩn Núp Trăm Ngày, Ta Cưới Luôn Nữ Đế Nước Địch Làm Vợ

Truyện tranh Con gái nuôi muốn cứu thế giới
443K 209 8.746

Con gái nuôi muốn cứu thế giới

Truyện tranh Luân Bàn Thế Giới
8.463K 3.197 55K

Luân Bàn Thế Giới

Truyện tranh Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ
4.474K 2.583 27K

Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ

Truyện tranh Siêu Thần Cơ Giới Sư
23M 7.069 97K

Siêu Thần Cơ Giới Sư

Truyện tranh Thú Thế Ngọt Sủng, Tôi Ở Dị Giới Làm Vũ Thần
1.260K 541 21K

Thú Thế Ngọt Sủng, Tôi Ở Dị Giới Làm Vũ Thần

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện Đại Sư Huynh, Tất Cả Các Sư Muội Đều Là Bệnh Kiều
8.735K 9.249 67K

Nhân Vật Phản Diện Đại Sư Huynh, Tất Cả Các Sư Muội Đều Là Bệnh Kiều

Truyện tranh Xuân Thu Bá Đồ
11M 4.802 45K

Xuân Thu Bá Đồ

Truyện tranh Xuyên Nhanh: Phản Diện Quá Sủng Quá Mê Người
10M 6.179 64K

Xuyên Nhanh: Phản Diện Quá Sủng Quá Mê Người

Truyện tranh Sau Khi Hắc Hóa, Thế Tử Diễn Sâu Điên Cuồng Đòi Dính Lấy Ta
750K 435 19K

Sau Khi Hắc Hóa, Thế Tử Diễn Sâu Điên Cuồng Đòi Dính Lấy Ta

Truyện tranh Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái
24M 17K 149K

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái

Truyện tranh Hoàn Nguyên Quý Cô
2.396K 2.550 39K

Hoàn Nguyên Quý Cô

Truyện tranh Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước
15M 22K 106K

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước

Truyện tranh Trở Thành Tiểu Thư Xấu Xí
13M 4.026 103K

Trở Thành Tiểu Thư Xấu Xí

Truyện tranh Một Trăm Lẻ Tám Cách Bày Trò Của Nhân Vật Phản Diện
3.364K 1.239 23K

Một Trăm Lẻ Tám Cách Bày Trò Của Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Kiều Quý Phi Thủ Đoạn Ác Độc Và Hoàng Thượng Không Dễ Chọc
10M 1.956 37K

Kiều Quý Phi Thủ Đoạn Ác Độc Và Hoàng Thượng Không Dễ Chọc

Truyện tranh Ta Nằm Vùng Tại Ma Giới
2.866K 1.406 31K

Ta Nằm Vùng Tại Ma Giới

Truyện tranh Đô Thị Tiên Đế
8.687K 1.522 43K

Đô Thị Tiên Đế

Truyện tranh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng
5.335K 1.785 51K

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng

Truyện tranh Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng
14M 5.244 77K

Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng

Truyện tranh Tiên Tử Chậm Đã ! Xin Hãy Nghe Ta Giảo Biện !
117K 246 8.003

Tiên Tử Chậm Đã ! Xin Hãy Nghe Ta Giảo Biện !

Truyện tranh Anh Hùng Dũng Cảm
409K 321 9.940

Anh Hùng Dũng Cảm

Truyện tranh Đại Phụng Đả Canh Nhân
20M 13K 91K

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Truyện tranh Vị Chỉ Huy Lạnh Lùng Đang Khóc Trong Vòng Tay Tôi
4.857K 2.461 68K

Vị Chỉ Huy Lạnh Lùng Đang Khóc Trong Vòng Tay Tôi

Truyện tranh Bát Phu Lâm Môn
485K 163 7.334

Bát Phu Lâm Môn

Truyện tranh Công Tước Bạch Long
4.673K 3.382 56K

Công Tước Bạch Long

Truyện tranh Tôi Lạc Vào Thế Giới Trò Chơi Harem Ngược
3.069K 725 20K

Tôi Lạc Vào Thế Giới Trò Chơi Harem Ngược

Truyện tranh Dưỡng Địch Vi Hoạn
27M 4.369 85K

Dưỡng Địch Vi Hoạn

Truyện tranh Ta Có Thể Đốn Ngộ Vô Hạn
2.934K 1.369 39K

Ta Có Thể Đốn Ngộ Vô Hạn

Truyện tranh Ta Nuôi Quỷ Ở  Trấn Ma Ty
10M 2.806 45K

Ta Nuôi Quỷ Ở Trấn Ma Ty

Truyện tranh Nhân vật phản diện: Sau khi nghe lén tiếng lòng, nữ chính muốn làm hậu cung của ta!
1.677K 1.528 19K

Nhân vật phản diện: Sau khi nghe lén tiếng lòng, nữ chính muốn làm hậu cung của ta!

Truyện tranh Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút
36M 27K 185K

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút